Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι η προσαρμοσμένη εκπαίδευση στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με

 • Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία- Δυσαναγνωσία- Δυσγραφία ή Δυσορθογραφία- Δυσαριμθησία- Διαταραχή  Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα ΔΕΠ-Υ)
 • Νοητική Υστέρηση

Ο ειδικός παιδαγωγός αξιολογεί τα δυνατά σημεία αλλά και τις δυσκολίες ενός παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη το μαθησιακό προφίλ διαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα παρεμβαίνει στους παρακάτω τομείς

 • Κοινωνική προσαρμογή
 • Γνωστικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες παιχνιδιού
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Δεξιότητες οργάνωσης
 • Μνήμη
 • Συγκέντρωση- Προσοχή
 • Επικοινωνία