Εκπαιδευτική υποστήριξη  & Καθημερινή Μελέτη Δίγλωσσων μαθητών

Η λογοθεραπεύτρια και η ειδική παιδαγωγός  του κέντρου μας  δημιουργούν προγράμματα εκπαιδευτικής υποστήριξης για δίγλωσσους μαθητές με μητρική γλώσσα την Τουρκική. Υπάρχει και η δυνατότητα καθημερινής μελέτης με υλικό ειδικά διαμορφωμένο πάνω στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

 

   • Παραγωγή προφορικού λόγου
   • Ανάπτυξη λεξιλογίου
   • Παραγωγή γραπτού λόγου
   • Περιγραφικές δεξιότητες
   • Ανάγνωση
   • Γραφή
   • Ορθογραφία
   • Γραμματική
   • Συντακτικό
   • Μαθηματικά