Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με προβλήματα στην ομιλία, στην ροή του λόγου, στην επικοινωνία και τέλος στην μάσηση και την κατάποση.

Η λογοθεραπεία  ασχολείται με τις παρακάτω διαταραχές του λόγου:

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχές επικοινωνίας
 • Καθυστερήσεις λόγου και ομιλίας
 • Αναπτυξιακές καθυστερήσεις
 • Τραυλισμός
 • Διαταραχές προφορικής έκφρασης (κωφαλαλία, αλαλία)
 • Φωνητικές ανωμαλίες (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες)
 • Άρθρωση
 • Οργάνωση μελέτης
 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθρογραφία – δυσαναγνωσία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα, σύνδρομο ελλειματικής προσοχής)
 • Πρόγραμμα μαθησιακών δυσκολιών στη Τουρκική Γλώσσα