Ομάδες συνεργασίας και Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Στόχος των ομάδων είναι η εκπαίδευση των παιδιών στις κοινωνικές και συναισθηματικές εκείνες δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό περιβάλλον γύρω τους.

Λόγω του COVID-19 οι ομάδες αποτελούνται αυστηρά από δύο παιδιά τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.